Menu

Marek Strzelichowski

Ichtiolog, hydrobiolog i oceanograf. By pierwszy raz przepłynąć Wisłę zbudował ćwierćszkutę o wdzięcznej nazwie "Panika", którą w 2011 roku brał udział w corocznym Flisie Królewskim. Jednostką tą dwa lata temu przepłynął od ujścia Przemszy do Wisły, aż do Orleanu nad Loarą. Każdą wolną chwilę spędza na Wiśle. Zna ją jak własną kieszeń.