Menu

Andrzej Stański

Organizator wielu imprez wiślanych, twórca i koordynator programów edukacyjnych "Szkółka żeglarstwa tradycyjnego" i "Okrętowy cieśla", popularyzator Wisły. Flis Festiwal na Urzeczu, coroczna impreza wiślana przyciągająca tradycyjne jednostki rzeczne z całego kraju, to jego dziecko. Organizator pielgrzymek na wodzie i puszczania wianków. Żyje Wisłą na co dzień. Na rzece można go najczęściej spotkać za sterami galara "Św. Barbara" - charakterystycznego domku na wodzie, którym gościł też na Festiwalu Loary w Orleanie.