Menu

Jarosław Kałuża

Główny pomysłodawca Roku Rzeki Wisły 2017. Od lat wiedzie prym w środowisku wiślanych żeglarzy. Od 2006 roku organizuje coroczny Flis Królewski od ujścia Przemszy do Gdańska. Jego galar "Solny" w 2015 roku dopłynął rzekami Europy do Orleanu i brał udział w Festiwalu Loary. Na rzecznych imprezach pojawia się często z repliką XVIII-wiecznego buzdyganu włóczków krakowskich, czyli flisaków spławiających drewno. Czuje się ich spadkobiercą.