Menu

Festiwal Wisły

Włocławek - Ciechocinek – Osiek nad Wisłą - Toruń

11-15 sierpnia 2019

PROGRAM:

11.08.2019 (niedziela) WŁOCŁAWEK - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
12:00-13:15 - koncert zespołu UKF
13:45-15:00 - koncert zespołu Now We
16:00-16:20 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: szkuty, galary, dubasy, litewskie wiciny, francuskie gabary i łodzie wikińskie
16:30-17:00 - powitanie przybyłych flisaków z kraju i zagranicy, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości
17:00-17:30 - „Flis Obojga Narodów” – prezentacja idei przewodniej oraz załóg litewskich i polskich, opowieść o tradycjach spławu towarów Niemnem i Wisłą w Złotym Wieku
17:30-18:30 - koncert zespołu Keja 71
18:00-19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem
18:00-20:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
19:30-20:30 - koncert Bartasa Szymoniaka
20:45-21:15 - nocna, nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac i pochodni, połączona z koncertem zespołu INSOMNIA
21:20-23:00 - koncert zespołu Cochise - Paweł Małaszyński


12.08.2019 (poniedziałek) WŁOCŁAWEK - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8:00-8:30 - “Wisła łączy poetów” - spotkanie poetów dobrzyńskich i kujawskich na moście Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku. Organizator: Lipnowska Grupa Literacka z okazji XXX lecia działalności.
10:00 - pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Nieszawy i Ciechocinka


12.08.2019 (poniedziałek) NIESZAWA - przystań promowa
12:00 - nabożeństwo w intencji flisaków i szyprów wiślanych w drewnianym kościółku w Przypuście
12:30 - wypłynięcie promu z Nieszawy z orkiestrą dętą naprzeciw statkom płynącym z Włocławka
13:00 - powitanie załóg chlebem i solą na przystani promowej
13:15-13:30 - inscenizacja 
13:30-14:15 - obiad flisacki
14:15-14:45 - zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Stanisława Noakowskiego
15:00 - pożegnanie flisaków


12.08.2019 (poniedziałek) CIECHOCINEK - przystań (ul. Lipnowska)
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
11:00-12:30 - koncert wokalistów z Pracowni Sławka Małeckiego przy Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku cz. 1
13:00-14:00 - koncert zespołu Faux pas
14:00-15:00 - koncert wokalistów z Pracowni Sławka Małeckiego przy Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku cz. 2
15:30-16:30 - koncert zespołu Heaven Rock
16:30-16:50 - parada wzdłuż nabrzeża, plaży i przystani na 710 kilometrze Wisły kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: szkuty, galary, dubasy, litewskie wiciny, francuskie gabary i łodzie wikińskie
16:30-17:00 - powitanie przybyłych flisaków z kraju i zagranicy, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości
17:00-17:30 - „Flis Obojga Narodów” – prezentacja idei przewodniej oraz załóg litewskich i polskich, opowieść o tradycjach spławu towarów Niemnem i Wisłą w Złotym Wieku
17:30-18:15 - koncert kapeli kaszubskiej „Zgrywańce”
17:30-17:45 - Otwarcie wystawy prac artystów biorących udział w “V Kujawskim Plenerze Malarskim”
17:30-19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem
17:30-19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
18:15-19:30 - koncert zespołu SkOłowani
20:00-21:30 - koncert zespołu DTKF Shanty


13.08.2019 (wtorek) CIECHOCINEK - przystań (ul. Lipnowska)
8:00 - pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Włęcza


13.08.2019 (wtorek) - WŁĘCZ – chata mennonicka
9:00 - „Śniadanie u mennonitów” - posiłek wg tradycji olenderskich połączony z opowieścią o niezwykłym miejscu i ludziach. Uroczyste zawieszenie dzwonu na zachowanej dzwonnicy. Organizatorzy: Gmina Czernikowo i Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie”
 

13.08.2019 (wtorek) OSIEK NAD WISŁĄ (gmina Obrowo) - Taras Widokowy im. Michała Kokota
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
13:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich
13:00-21:30 - targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
13:00-13:15 - występ dziecięcej sekcji Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej
13:30-13:50 - parada pod punktem widokowym w Osieku nad Wisłą kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: szkuty, galary, dubasy, litewskie wiciny, francuskie gabary i łodzie wikińskie
14:00-14:30 - powitanie przybyłych flisaków z kraju i zagranicy, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości
14:30-15:00 - „Flis Obojga Narodów” - prezentacja idei przewodniej oraz załóg litewskich i polskich, opowieść o tradycjach spławu towarów Niemnem i Wisłą w Złotym Wieku
15:00-15:30 - występ komediowy Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej pt. „Gdzie Ci mężczyźni...?”
15:30-23:00 - Ogólnopolski Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych. Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie
16:00-19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem
17:30-19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” - rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
22:00-23:00 - koncert zespołu Trzy Korony


14.08.2019 (środa) OSIEK NAD WISŁĄ (gmina Obrowo) - Taras Widokowy im. Michała Kokota
11:00 - pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Torunia


14.08.2019 (środa) TORUŃ - Bulwar Filadelfijski
10:00-13:00 - regaty żeglarskie w klasach: Puck i Open na wysokości zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego i Przystani Toruń
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
11:00-13:00 - Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta” - występy wykonawców konkursowych
14:30-14:50 - Parada kilkudziesięciu statków i łodzi wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: szkuty, galary, dubasy, litewskie wiciny, francuskie gabary i łodzie wikińskie
15:00-15:30 - powitanie przybyłych flisaków z kraju i zagranicy, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości
15:30-16:00 - „Flis Obojga Narodów” - prezentacja idei przewodniej oraz załóg litewskich i polskich, opowieść o tradycjach spławu towarów Niemnem i Wisłą w Złotym Wieku
16:00-19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem
16:00-19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
16:00-16:45 - koncert niespodzianka
17:00-18:00 - Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta” - koncert zespołu Gumowe Szekle
17:00-17:40 - “Tajemnice toruńskiej Wandy” - rejs specjalny statkiem pasażerskim SP-150, połączony z prelekcją znawcy polskiej żeglugi śródlądowej Waldemara Danielewicza
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” - rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
18:30-19:45 - Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta” - koncert zespołu Barowe Żywioły
20:00-20:30 - ogłoszenie wyników Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Szkuta” - wręczenie nagród. Koncert laureata konkursu
20:30-21:00
- wernisaż wystawy fotografii Jacka Marczewskiego „Powidoki wiślane szypra Kałuży”
21:00-22:30 - Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szkuta” - koncert zespołu Orkiestra Samanta. Organizator: Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
22:30 - początek nocy festiwalowej, kameralne koncertowanie przy ogniskach


15.08.2019 (czwartek) WIELKA NIESZAWKA - Olenderski Park Etnograficzny
10:30 - powitanie załóg chlebem i solą na błoniach nadwiślańskich
11:00-12:00 - zwiedzanie z przewodnikiem Olenderskiego Parku Etnograficznego
13:00 - pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Torunia


15.08.2019 (czwartek) TORUŃ - Bulwar Filadelfijski
08:00-20:00 - prezentacja najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, używanego w polskiej armii – fosa zamkowa
10:00-10:30 - rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
10:00-13:30 - regaty żeglarskie w klasach: Puck i Open na wysokości zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego i Przystani Toruń
11:00-19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - jarmark tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich
11:00-21:30 - targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”
11:00-11:40 - „Tajemnice toruńskiej Wandy” - rejs specjalny statkiem pasażerskim SP-150, połączony z prelekcją znawcy polskiej żeglugi śródlądowej Waldemara Danielewicza
11:00-12:00 - występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”
12:00-13:30 - Przepłyń Wisłę - akcja Toruńskich Morsów, w ramach której każdy dobry pływak może w bezpieczny sposób zmierzyć się z Wisłą pod okiem ratowników WOPR
12:30-13:30 - „Piosenki znad mojej Wisły” występ Pawła Ruszkowskiego 
14:00-14:30 - parada kilkudziesięciu statków i łodzi wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: szkuty, galary, dubasy, litewskie wiciny, francuskie gabary i łodzie wikińskie
14.30-15.00 - „Rok Ligi Morskiej i Rzecznej” - wystąpienia okolicznościowe
15:30-19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności
15:45-16:45 - koncert zespołu Indivi-Duo
16:00-19:00 - joga na wiślanej łasze, zajęcia dla zaawansowanych i początkujących, liczba miejsc ograniczona. Grupa ćwiczy na środku Wisły 
17:15-18:15 - koncert Bartasa Szymoniaka
18:00-19:00 - „Statek poetów i pieśniarzy” – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
18:00-19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci
18:30-20:00 - koncert Jordan Reyne
20:00-20:30 - uroczyste zakończenie Festiwalu Wisły i Flisu Obojga Narodów, przemówienia oficjalne
20:30-21:00 - widowisko światło-woda-dźwięk wieńczące Festiwal Wisły połączone z koncertem zespołu Lebowski

 

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.