Menu

 WISŁA 

Najdłuższa polska rzeka (1047 kilometrów), symbol polskości.
O Wiśle powstały setki wierszy, piosenek, stała się tematem powieści, opowiadań,
dzieł filmowych, operowych i teatralnych. Samo słowo Wisła wywołuje u Polaka
skojarzenia patriotyczne. Przez wieki była głównym traktem handlowym Polski,
a także Europy. W XVI i XVII wieku najważniejsza gospodarczo i handlowo rzeka świata.
Zboże z południa Polski płynęło nią na zachód Europy, a towary zamorskie docierały tędy w głąb kraju.
Słusznie mówi się, że to jej uwolnienie, na skutek II pokoju toruńskiego w 1466 roku,
doprowadziło do „Złotego Wieku” Polski, okresu największej w dziejach potęgi naszego kraju.

Dziś nosi miano „ostatniej wielkiej dzikiej rzeki Europy”.
Po budowie stopnia wodnego we Włocławku, oddanego w 1970 roku, jej regulacja,
szczególnie na dolnym odcinku, została zaniedbana. Wiecznie odgrzebywane,
a nigdy niezrealizowane, plany dalszej kaskadyzacji rzeki sprawiły, że zaniechano jej doraźnej regulacji,
chociażby utrzymania istniejących budowli hydrotechnicznych regulujących nurt rzeki.
Wisła, choć jest fragmentem dwóch międzynarodowych dróg wodnych: E70
(łączącej Rotterdam z Kłajpedą) i E40 (łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym) nie spełnia dziś
warunków wymaganych przez żeglugę towarową. Na wielu odcinkach jest zbyt płytka.
Naukowcy prowadzą obecnie spór, czy wystarczy ją wyregulować czy też konieczna
jest kaskadyzacja, która zmieni diametralnie charakter rzeki - zamieni ją w zespół przedzielonych
zaporami zbiorników wodnych. Jedno jest pewne - Wisła była, jest i będzie największym
ciekiem w tej części Europy. Ciekiem, ale już nie ściekiem. Stan czystości wody w Wiśle
radykalnie się poprawia. Obecnie jakość jej wód ocenia się jako dobrą według
powszechnie przyjmowanych norm europejskich. Jest czystsza niż wiele polskich jezior.
Dowodem bogactwo przyrodnicze, którego jest efektowną sceną.
Wraca moda na wiślane kąpiele. Rozkwita wiślana turystyka.

 

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.