Menu
2018-08-06

Regaty na Wiśle 2018
Wisła jest OK

I Cel Regat.
Pokazanie, że Wisła jest dobrym akwenem do przeprowadzenia sportowych regat żeglarskich oraz włączenie się żeglarzy w Festiwal Wisły . Impreza ma charakter otwarty.

II Organizatorzy:
Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna , Fundacja Inicjatyw Społecznych CUMA

Kotwica
Współorganizatorzy:
1/ MOSiR Toruń
2/ Toruński Okręgowy Związek Żeglarski


III Baza Regat:
Przystań Toruń ul. J. Popiełuszki 1A,

IV Sposób przeprowadzenia Regat:
Podczas regat prowadzona będzie klasyfikacja biegowa oraz klasyfikacja ogólna (suma punktów z poszczególnych biegów). Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ISAF, PZŻ, zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi- w klasach:
1. Klasa Puck
2. Klasa OMEGA

Regaty w poszczególnych klasach zostaną rozegrane, jeżeli będą uczestniczyły w nich jednostki z danej klasy, w liczbie co najmniej 4.

V Uczestnictwo:
Jako sternik w regatach może uczestniczyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jachtu. W klasach otwartopokładowych obowiązuje liczebność załogi wynikająca z przepisów klasowych.
Zgłoszenia do regat, wyłącznie na obowiązujących drukach, przyjmować będzie Komisja Regatowa (KR):
Toruń - Przystań ( biuro TOZŻ pok. 222 )
13.08.2018 r.
godz. 17.00- 20.00- wszystkie klasy,
14.08.2018r. (poniedziałek)
godz. 8.00- 9.30- wszystkie klasy

VI Informacje organizacyjne:
13.08.2018r.- poniedziałek
od 16.00 Przyjmowanie jachtów - Przystań Toruń
17.00 -20.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
(biuro regat p.222)
14.08.2018r. - wtorek
08.00 – 09.30 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
09.30 - 09.45 Odprawa sterników i służb ratowniczych
10.00 - 14.00 Gotowość startowa
14.00 - 22.00 Festiwal Wisły, w tym przywitanie uczestników oraz uroczyste otwarcie regat.
15.08.2017r. środa
10.00 - 14.00 Gotowość startowa- start do ostatniego wyścigu regat nie później niż 13
od 14.00 Festiwal Wisły
ok 16.00 Ogłoszenie wyników i zakończenie regat

VII Informacje dodatkowe
1. Sprzęt (jachty) i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie /YC, OC/.
2. Jeden posiłek dziennie oraz miejsce kempingowe zapewnia organizator
3. Nagrody:
1/ puchary dla 3 pierwszych jednostek w poszczególnych klasach,
2/ puchar Festiwalu Wisły dla zwycięzcy w klasie Puck
3/ losowane upominki od współorganizatorów i sponsorów imprezy.

 

 

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.