Menu

RODO

Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO, w związku z tym, przekazujemy Państwu informację na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, iż Nadwiślańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu, przy Szosie Chełmińskiej 124 będąca Organizatorem imprezy pt.: Festiwal Wisły 2019, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

nazwa firmy, inne formy prawne dla podmiotów prowadzących działalność prawnie usankcjonowaną (imię, nazwisko, nick), adres, telefon, e-mail, NIP.

Dane te były/są pozyskane w momencie zakupu, towaru/usługi od Państwa (Firmy) i w naszej lub przy okazji wyrażenia chęci uczestnictwa w imprezie Festiwal Wisły 2019 za zgodą do wystawienia faktury (rachunku do umowy cywilnoprawnej).

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest Nadwiślańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w 87-100 Toruniu, przy Szosie Chełmińskiej 124.

NIP: 466-041-75-82, REGON:341292464, KRS:0000423545

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szosa Chełmińska 124, 87-100 Toruń, lub drogą

mailową: festiwalwisly@gmail.com,

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nadwiślańską Organizację Turystyczną polegają na oferowaniu, zapraszaniu oraz organizacji uczetnictwa Państwa firmy lub Państwa jako osoby fizycznej w imprezie pt. Festiwal Wisły 2019 w dniach 11-15.08.2019, oraz na kupowaniu Państwa usług.

5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000423545, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby NOT mogła tworzyć ofertę i dostarczać ofertę organizacji imprezy pt. Festiwal Wisły 2019.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w w celu dostarczania klientom Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez NOT usług, jak również w celach statystycznych i księgowych NOT

7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żadania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Nadwiślańska Organizacja Turystyczna.

docInformacja_Administratora_RODO_2019
do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.