Menu

RODO

Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO, w związku z tym, przekazujemy Państwu informację na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, iż Nadwiślańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu, przy Szosie Chełmińskiej 124 będąca Organizatorem imprezy pt.: Festiwal Wisły 2022, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa firmy, inne formy prawne dla podmiotów prowadzących działalność prawnie usankcjonowaną (imię, nazwisko, nick), adres, telefon, e-mail, NIP.

Dane te były/są pozyskane w momencie zakupu, towaru/usługi od Państwa (Firmy) i w naszej lub przy okazji wyrażenia chęci uczestnictwa w imprezie Festiwal Wisły 2022 za zgodą do wystawienia faktury (rachunku do umowy cywilnoprawnej).

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest Nadwiślańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w 87-100 Toruniu, przy Szosie Chełmińskiej 124, NIP: 466-041-75-82, REGON:341292464, KRS:0000423545

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szosa Chełmińska 124, 87-100 Toruń, lub drogą mailową: festiwalwisly@gmail.com,

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nadwiślańską Organizację Turystyczną polegają na oferowaniu, zapraszaniu oraz organizacji uczetnictwa Państwa firmy lub Państwa jako osoby fizycznej w imprezie pt. Festiwal Wisły 2022 w dniach 12-15.08.2022, oraz na kupowaniu Państwa usług.

5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000423545, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby NOT mogła tworzyć ofertę i dostarczać ofertę organizacji imprezy pt. Festiwal Wisły 2022.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w w celu dostarczania klientom Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez NOT usług, jak również w celach statystycznych i księgowych NOT

7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żadania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Nadwiślańska Organizacja Turystyczna.

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.