Menu

Najładniejsze Stoisko Edukacyjne - Festiwal Wisły 2018 r.

Regulamin Konkursu

 

§ 1. Organizator

Organizatorem Konkursu „Najładniejsze Stoisko edukacyjne podczas Festiwalu Wisły 2018” jest Kujawsko Dobrzyńska Organizacja Turystyczna ul. Szkolna 2, w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepiej zaaranżowanej pod względem estetycznym, funkcjonalnym oraz edukacyjnym stoiska prezentowanego podczas Festiwalu Wisły 2018 r. Ocenie podlegać będzie wyłącznie sposób prezentacji, estetyczność , nawiązanie do tradycji stoiska edukacyjnego.

 

§ 3. Jury Konkursu i sposób wyłonienia Laureatów

Oceny stoisk dokona Jury, złożone z przedstawicieli: organizatora wykonawczego i partnerów Festiwalu Wisły. Jury zapozna się ze wszystkimi stoiskami edukacyjnymi prezentowanymi podczas Festiwalu, spełniającymi warunki określone w § 5. W ocenie stoisk edukacyjnych Jury kierować się będzie walorami estetycznymi ekspozycji, oryginalnością i funkcjonalnością zaproponowanych rozwiązań oraz zgodnością z Regulaminem Konkursu. Ostateczny wybór ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie odbędzie się drogą głosowania.

 

§ 4. Nagrody Konkursowe

Jury przyzna Nagrodę Główną (Dyplom dla najlepszego stoiska) oraz dwa Wyróżnienia (Dyplom) wykonawcą , które przygotowały najciekawsze aranżacje. Nagroda i wyróżnienia mają wyłącznie charakter prestiżowy. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród i wyróżnień niż podany wyżej.

 

§ 4. Terminarz Konkursu

Jury dokona oceny stoisk edukacyjnych ostatniego dnia Festiwalu tj., 15 sierpnia 2018 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Nagrody Głównej i Wyróżnień odbędzie się w Toruniu podczas uroczystości kończącej Festiwal na scenie.

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie biorą udział wszyscy wykonawcy stoisk edukacyjnych podczas Festiwalu Wisły 2018.

 

§ 6. Pozostałe warunki konkursowe

Wykonawcy, którzy otrzymają Nagrodę Główną lub Wyróżnienia w Konkursie wyrażają bezwarunkową zgodę na nieograniczone i nieodpłatne wykorzystywanie fotografii ich stoisk na wystawach, w materiałach promocyjno-informacyjnych i prasowych (w wersji drukowanej i elektronicznej) dystrybuowanych przez Organizatora oraz na jego stronach internetowych.

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.