Menu

Konkurs kulinarny Nadwiślańskie Smaki - regulamin

Festiwal Wisły „Nadwiślańskie smaki” to jedyna w swoim rodzaju okazja do poznania najlepszych smaków łączących się z tradycyjnym gotowaniem w rejonach przyrzecznych. Uczestnicy konkursu kulinarnego przygotują tradycyjne potrawy lokalnych kuchni ze wszystkich miejscowości sąsiadujących z królową polskich rzek. W trakcie imprezy smakowitości oferują wystawcy z całej Polski.

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Informacje wstępne

Organizatorami konkursu jest Kujawsko – Dobrzyńska Organizacja Turystyczna.

Celem konkursu jest promowanie sztuki kulinarnej, pogłębienie wiedzy na temat tradycyjnych potraw i zwyczajów kulinarnych miejscowości nadwiślańskich, zachęcenie wystawców do propagowania różnorodności kuchni nadrzecznych.

Konkurs odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) na Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

Początek zmagań konkursowych o godz. 13.00. Odprawa ekip startujących w konkursie od godz. 11.00 w punkcie informacyjnym.

Przyjazd uczestników na koszt własny. Organizatorzy nie refundują kosztów udziału w imprezie, w tym kosztów transportu i przygotowania potraw.

 

1. Warunki uczestnictwa

 

1.1. Konkurs jest pokazem przyrządzania i serwowania potraw tradycyjnych kuchni pochodzących z terenów nadwiślańskich.

1.2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy targów kulinarnych „Nadwiślańskie smaki” podczas Festiwalu Wisły pod warunkiem, że dania zaprezentowane w konkursie będą wykonane według tradycyjnych receptur kuchni z terenów nadwiślańskich.

 

2. Zasady organizacyjne

 

2.1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych oraz koszty ewentualnego wystroju stoiska konkursowego.

2.2. Drobny sprzęt kuchenny (np. piekarniki i palniki elektryczne, drobny sprzęt AGD, naczynia, przedłużacze), zastawę stołową (talerze, sztućce, wazy na zupę itp.) potrzebną do przygotowania i serwowania dań konkursowych oraz elementy wystroju stołu (obrusy, serwetki, kwiaty itp.) każde stoisko zabezpiecza we własnym zakresie.

2.3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie trwania konkursu urządzeń ciśnieniowych i kuchenek gazowych.

 

3. Zasady przeprowadzania konkursu

 

3.1. Produkty spożywcze użyte w konkursie mogą być poddane wcześniejszej obróbce technologicznej. Dopuszcza się przygotowanie większej ilości porcji i rozdanie ich do degustacji festiwalowej publiczności.

3.2. Przygotowanie potraw konkursowych trwa od godz. 13.00 do godz. 16.00. W tym

czasie potrawy muszą być ugotowane i podane w ostatecznej formie do oceny jury.

33. Serwowane dania muszą być związane z tradycją kuchni regionalnej z terenów nadwiślańskich.

3.4. Każde stoisko zobowiązane jest do przekazania organizatorowi tj. Kujawsko- Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej przed konkursem, wraz ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa, opisu potrawy zawierającej: składniki potrawy, ich gramatury, sposób przyrządzenia, opis tradycji i miejsce pochodzenia, jak i sposób serwowania potrawy. Dostarczenie opisu jest warunkiem dopuszczenia ekipy do konkursu.

3.5. Stoisko zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu.

3.6. Formularz musi być wypełniony tak, aby zawierał imiona i nazwiska członków każdego stoiska wraz z kontaktowymi numerami telefonów oraz pełną nazwę podmiotu, który jest reprezentowany przez konkursu. Przekazanie uczestników wypełnionych formularzy jest

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w związku z działaniami promującymi konkurs.

3.7. Każde stoisko musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału, bez którego nie może uczestniczyć w konkursie.

3.8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji receptur potraw konkursowych i ich zdjęć oraz relacji z przebiegu konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunków poszczególnych uczestników konkursu.

 

4. Zasady prac konkursowego Jury

 

4.1. Jury składać się będzie z trzech osób.

4.2. Nad całością prac wszystkich członków jury będzie czuwał koordynator, odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie konkursu, ocenę wszystkich potraw i wyłonienie zwycięzców.

4.3. Drużyny, które wcześniej ukończą potrawy mogą zgłosić Jury chęć poddania się ocenie (względy techniczne, świeżość dań wpływająca zarazem na jakość).

4.4. Jury oceniając potrawy będzie brało pod uwagę:

a) smak potrawy (10 pkt)

b) wygląd potrawy i sposób podania (5 pkt)

c) zgodność merytoryczną - dobór składników oraz czy potrawa pochodzi rzeczywiście z danego regionu nadwiślańskiego (5 pkt)

d) ogólny wyraz artystyczny - sposób przygotowania potraw, czystość stanowiska, prezentacja stanowiska i uczestników (5 pkt).

5. Nagrody

5.1 Za zajęcia I, II, III miejsca zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody pieniężne

ufundowane przez organizatora Festiwalu i sponsorów.

I miejsce 500 zł brutto,

II miejsce 300 zł brutto,

III miejsce 200 zł brutto,

6. Informacje organizacyjne

6.1 Wszystkie pytania, dotyczące spraw nie objętych regulaminem prosimy kierować do organizatora konkursu: Kujawsko- Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, ul. Szosa Chełmińska 124, 87-100 Toruń, tel. 602679218.

6.2 Informacje o konkursie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej imprezy:

www.festiwalwisly.pl, www.facebook.com/festiwalwisly/